14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarında yerimizi aldık!

İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlendi. Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bulunan 9 salon ve fuar alanında yer aldı. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından destek gördü. Kongre boyunca toplam 62 oturumda 189 bildiri sunuldu.


Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirildi. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1788 m² net stant alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten 96 kuruluş katılım sağladı. Kongreyi 1.152`si kayıtlı delege olmak üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6.711`i aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Oturumlarda tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan Ar-Ge çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunuldu. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken; seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı.