Çalışan Yapımız

Doğu İklimlendirme Çalışan Yapısı

Toplamda 220 personeli bulunan Doğu İklimlendirme’nin çalışan kadrosunun 60’ı beyaz yaka, 160’ı mavi yaka personeldir.

Yaş Ortalaması

Doğu İklimlendirme’nin en önemli avantajlarından biri hem genç hem de tecrübeli isimlerin kadrosunda bulunmasıdır. Ortalama yaş 35’tir. İnsan Kaynakları her pozisyon için aynı özenle çalışarak firmadan emekli olacak personelleri yapıya kazandırır. Firmanın çalışan devir hızı sektöre oranla çok düşük olup, ortalama çalışma süresi 10 yıldır.

 

Kadın Çalışan Sayısı

Kadın çalışanların ekonomiye kazandırılması Doğu İklimlendirme’nin pozitif ayrımcılık yaptığı bir konudur. İdari kısımda son 5 yılda kadın çalışan sayısı %30 oranında artmıştır. Aynı başarıyı mavi yakalı kadın personel sayısını artırarak, 2020 yılında minimum %25 oranını yakalamak Doğu İklimlendirme’nin hedefleri arasındadır.

Mühendis Sayısı

Doğu İklimlendirme, MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) 2018 raporuna göre; Türkiye’de iklimlendirme sektöründe çalışan mühendis ortalamasının %67'sinden daha fazla mühendis barındırır. Bu oran Türkiye şartlarına göre yüksek olmakla beraber, Almanya’da üretim yapan bir firmaya göre bu oran %25’dir.Faaliyetlerin eksiksiz yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan pozisyonlar organizasyon şemasında verilmiş, ast-üst ilişkileri tanımlanmış ve her bir pozisyon için istenen nitelikleri içeren görev tanımları oluşturulmuştur. Yeni istihdam edilecek pozisyonlarda bu nitelikler göz önünde bulundurulur.

Mevcut çalışanlar için yetkinlik çalışması yapılmakta olup personel donanımına dair eksikliklerinin giderilmesi için iç ve dış eğitimler planlanmaktadır.


Çalışanların moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılarak, sürekli iyileştirme prensibine katkı sağlamaları için KY-TL 01 Öneri Sistemi Uygulama Talimatı hazırlanmıştır.


Çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarla birlikte 5S İş Yeri Organizasyonu çalışmaları yürütülmektedir.