Çalışan Yapımız

Doğu İklimlendirme Çalışan Yapısı

Toplamda 220 personeli bulunan Doğu İklimlendirme’nin, çalışanlarının, 60’ı beyaz yaka, 160’ı mavi yaka personeldir.

Yaş Ortalaması

Doğu İklimlendirme’nin en önemli avantajlarından biri genç ve tecrübeli kadronun ideal bir karışım içinde bulunuyor olmasıdır. Ortalama yaş 35’tir. İnsan Kaynakları her pozisyon için aynı özen ile çalışır ve firmadan emekli olacak personelleri yapıya kazandırır. Firmanın çalışan devir hızı sektöre oranla çok düşüktür. Ortalama çalışma süresi 10 yıldır.

 

Kadın Çalışan Sayısı

Kadın çalışanların ekonomiye kazandırılması Doğu İklimlendirme A.Ş.’nin pozitif ayrımcılık yaptığı bir konudur. İdari kısımda son 5 yılda kadın çalışan sayısı %30 oranında artmıştır. Aynı başarıyı mavi yakalı kadın personel sayısını artırarak 2020 yılında minimum %25 oranını yakalamak hedefleri arasındadır.

Mühendis Sayısı

Doğu İklimlendirme MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) 2018 raporuna göre Türkiye’de bu sektörde çalışan mühendis ortalamasının %67 oranından fazla mühendis barındırır. Bu oran Türkiye şartlarına göre yüksek olmakla beraber Almanya’da üretim yapan bir firmaya oranı %25’dir.Faaliyetler eksiksiz yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan pozisyonlar organizasyon şemasında verilmiş, ast-üst ilişkileri tanımlanmış ve her bir pozisyon için istenen nitelikleri de içeren görev tanımları oluşturulmuştur. Yeni istihdam edilecek pozisyonlarda bu nitelikler göz önüne alınır.

Mevcut çalışanlar için yetkinlik çalışması yapılmakta olup eksikliklerinin giderilmesi için iç ve dış eğitimler planlanmaktadır.

Çalışanların moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar da yapılmakta olup özellikle sürekli iyileştirme prensibine katkı sağlamaları için KY-TL 01 Öneri Sistemi Uygulama Talimatı hazırlanmıştır.

Çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla da çalışanlarla birlikte 5S İş yeri organizasyonu çalışmaları yürütülmektedir.